Amitie là mô hình giáo dục con người thông qua hoạt động thể thao. Bởi vậy, môi trường tập luyện ở đây được thiết kế nhằm khích lệ những tố chất tích cực ở các em nhỏ.

VIDEO LIÊN QUAN