Tỉnh Hòa Bình đã hết dịch tả lợn châu Phi, nhiều địa phương khác cũng đã đủ điều kiện công bố hết dịch nhưng việc tiêu thụ thịt lợn vẫn gặp nhiều khó khăn.

VIDEO LIÊN QUAN