Lượng khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam vẫn rất ít ỏi chỉ đạt 15% so với kế hoạch đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự chênh lệch khách quốc tế và nội địa đang cao như vậy?

VIDEO LIÊN QUAN