20 năm qua ngày gia đình Việt Nam 28/06 đã trở thành ngày lễ tôn vinh những giá trị gia đình, là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về gia đình, nguồn cội, từ đó nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp. Ở một góc nhìn khác, dịch COVID-10 cũng mang đến cơ hội để chúng ta sống chậm lạ và thêm gắn kết với gia đình mình.

VIDEO LIÊN QUAN