Do không có đất sản xuất, hoặc có nhưng những mảnh đất cằn cỗi vốn không thể "nở hoa", hay không có việc làm và thu nhập không ổn định những năm gần đây, nhiều người đã rời bỏ quê hương đến các thành phố lớn tìm kiếm việc làm. Nhưng trong suốt 1 năm vừa qua, đại dịch COVID-19 đã khiến chúng ta nhìn nhận 1 thực tế rằng, không ít đô thị hiện giờ đã không còn là đất lành cho chim đậu. Những chuyến hồi hương sẽ dần trở nên tất yếu. Hành trình di cư ngược sẽ đem lại điều gì? Chỉ biết rằng quê hương sẽ không bao giờ từ chối những đứa con trở về.

VIDEO LIÊN QUAN