Một thông tin gây chú ý trong thời gian qua: Đó là lao động ở TPHCM phải làm việc nhiều hơn mức trung bình của cả nước 1 ngày/tuần. Điều này đang khiến lãnh đạo TP HCM trăn trở. Làm sao để giảm giờ làm, có thời gian tái tạo sức lao nhưng lại không ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động? Câu chuyện sẽ có trong tiêu điểm hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN