Cứ 5 năm lại có thêm 1 triệu dân. Tp. Hồ Chí Minh buộc phải trở thành một đô thị thông minh để quản lý xã hội và phục vụ người dân. Những robot thay thế con người, những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang xuất hiện ngày càng nhiều, để giúp chính quyền giải quyết công việc hiệu quả hơn.

VIDEO LIÊN QUAN