Càng về thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam lại có dấu hiệu gia tăng trở lại do nhu cầu thị trường hàng hóa trong nước lớn hơn so ngày thường. Vì lợi nhuận nên các đối tượng vẫn đang tìm đủ mọi chiêu thức và thủ đoạn để tuồn hàng lậu về các tỉnh tiêu thụ. Thậm chí, không ngần ngại chống đối cơ quan chức năng khi bị bắt giữ.

VIDEO LIÊN QUAN