TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều chỉnh thời gian giãn cách thêm một lần nữa, dự kiến là ít nhất cho đến hết tháng 9. Bộ Y tế vừa lấy ý kiến các địa phương hướng dẫn lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, trong đó có các tiêu chí rất cụ thể cho TP. Hồ Chí Minh.

VIDEO LIÊN QUAN