Nhà, làng, nước, đó là 3 trụ cột của văn hóa Việt Nam. Gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên thì đất nước sẽ phát triển. Muốn xây dựng những con người chuẩn mực với những phẩm chất tốt đẹp, đáp ứng sự phát triển của đất nước thì không thể không nói tới vai trò của mỗi gia đình.

VIDEO LIÊN QUAN