Giới chức Pháp đang phải đau đầu, khi hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ lẻ tại Pháp bị qua mắt bởi loại tiền giả.

VIDEO LIÊN QUAN