Quảng cáo đầu tư forex, trả lãi tới 1%/ngày nhưng sau hơn 1 năm hoạt động, nhóm Lion Group đã không còn cho những người tham gia rút tiền. Muốn rút tiền, người tham gia buộc phải đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn để tự thanh khoản. Trong khi đó, đồng tiền ảo FXT hiện đang bị giảm giá tới hơn 90% so với ban đầu. Không ít nghi vấn được đặt ra, tại sao Lion Group lại yêu cầu người tham gia phải chuyển tiền ảo FXT lên sàn?

VIDEO LIÊN QUAN