Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, văn phòng phẩm, sửa chữa điện tử, điện lạnh tại 19 quận, huyện vùng xanh của Hà Nội đã được phép hoạt động trở lại với điều kiện bắt buộc phải tạo điểm quét mã QR để quản lý thông tin của người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết. Ngay sau khi có quy định này, nhiều cơ sở kinh doanh được phép hoạt động đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

VIDEO LIÊN QUAN