Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị và nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cũng đã đề ra chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, coi đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Năm 2020 ghi nhận năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giữ vị trí thứ 42 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu và số một trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập. Những con số cho thấy các doanh nghiệp, trong đó là khởi nghiệp trẻ đã khẳng định vai trò hạt nhân, vươn mình trong làn sóng đổi mới sáng tạo toàn cầu.

VIDEO LIÊN QUAN