Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế về thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN.

VIDEO LIÊN QUAN