Trong hơn 1 tháng qua, hàng loạt các sự kiện đã được tổ chức nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Liên Hiệp Quốc thì có chiến dịch toàn cầu kêu gọi đoàn kết, chấm dứt bạo lực với phụ nữ. Việt Nam thì có tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới. Một điểm đặc biệt của năm nay là đại dịch COVID-19 đã có tác động sâu rộng tới xã hội, gây gia tăng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chính vì vậy, việc xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em cần sự quan tâm của tất cả mọi người.

VIDEO LIÊN QUAN