Nhiều chuyên gia nghiên cứu xã hội cho rằng, Youtube cần phải chịu trách nhiệm với cách thức vận hành của mình.

VIDEO LIÊN QUAN