Những rừng hoa đặc trưng sẽ được gây dựng giữa thành phố Huế với kỳ vọng tạo ra hình ảnh một đô thị tươi, đẹp quanh năm.

VIDEO LIÊN QUAN