Trước các thông tin về trường hợp tiêm vắc xin COVID-19 không cần đăng ký, không đúng đối tượng được phản ánh trên một số phương tiện truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ, nếu thông tin chính xác phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay, dứt khoát không để tái diễn.

VIDEO LIÊN QUAN