Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, yêu cầu trước ngày 10/3, UBND tỉnh Đồng Nai phải báo cáo về vụ việc doanh nghiệp nợ lương người lao động trên địa bàn. Theo đó, chủ công ty may mặc 100% vốn Hàn Quốc KL Texwell Vina đã vắng mặt nhiều ngày, doanh nghiệp đóng cửa, hàng nghìn công nhân không có việc làm

VIDEO LIÊN QUAN