Thủ tướng Irag vừa quyết định sẽ đệ đơn từ chức lên Quốc hội, mở đường cho các nghị sĩ có thể lựa chọn một Chính phủ mới.

VIDEO LIÊN QUAN