Với việc áp dụng công nghệ thu phí tự động tại trạm BOT Bến Thủy, Nghệ An là địa phương thứ 2 trong cả nước (sau Quảng Bình) hoàn toàn thu phí không dừng tại các trạm BOT trên địa bàn. Đồng thời, các phương tiện có thẻ VETC sẽ thông tuyến không dừng khi đi qua các trạm BOT trên toàn bộ địa bàn Bắc Trung bộ.

VIDEO LIÊN QUAN