Vaccine sốt xuất huyết được chỉ định cho nhóm đối tượng từ 9 tuổi trở lên, giảm 65% số trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 80% số ca phải nhập viện và 90% ca sốt xuất huyết nặng. Trên thế giới có 15 quốc gia đã cấp phép lưu hành vaccine sốt xuất huyết, có 2 quốc gia sử dụng vaccine này đại trà.

VIDEO LIÊN QUAN