Bởi đam mê đi học, một thạc sĩ 72 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh vừa tốt nghiệp thủ khoa với điểm trung bình là 9.0 và đó là bằng thạc sĩ thứ 2 cùng 4 bằng đại học khác.

VIDEO LIÊN QUAN