"Đổi rác điện tử, nhận quà tặng xanh" là tên một hoạt động vì môi trường đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó thì người dân có thể dùng các thiết bị điện thoại đã hư hỏng hoặc không còn sử dụng tới đây để đổi quà.

VIDEO LIÊN QUAN