Hiện tại đã tròn 7 ngày TP. Hồ Chí Minh thí điểm trạng thái "bình thường mới" ở một số địa bàn. Thẻ xanh COVID, thông tin tiêm chủng, khai báo y tế,.. đã được tích hợp hết ở các ứng dụng trên điện thoại di động. Hiện nay, từ ra đường, đi chợ, ăn uống, đến nơi công sở đều phải sử dụng ứng dụng này, tuy nhiên vấn đề là các ứng dụng đang có quá nhiều loại và thiếu tính liên thông thông tin với nhau, từ đó gây ra khó khăn cho người dân trong việc sử dụng. Thống nhất các ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 thành ứng dụng duy nhất, đây đang là yêu cầu bắt buộc để góp phần chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

VIDEO LIÊN QUAN