Hơn 30,5 triệu liều vaccine COVID-19 ở 43 quốc gia đã được triển khai tiêm cho người dân. Tuy nhiên không phải quốc gia nào cũng có mức độ tiếp cận vaccine không bình đẳng và hiệu quả cũng khác nhau.

VIDEO LIÊN QUAN