Bản tin đặc biệt về Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khoá XV. Trong hôm nay (8/11) và ngày mai (9/11), Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước. Cùng tham gia với bản tin đặc biệt này là ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIV.

VIDEO LIÊN QUAN