Những tin tức đáng chú ý: Đề xuất mở rộng đối tượng khó khăn do COVID-19; Ngành giáo dục giải đáp một số vấn đề đầu năm học mới; Hơn 34,1 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu;....