Chương trình thời sự ngày 28/8 sẽ có những tin chính sau đây: EVFTA thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Cập nhật dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc; Ông Donal Trump chính thức tiếp nhận đề cử của Đảng Cộng hoà,...