Những nội dung đáng chú ý: Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; TP Hồ Chí Minh đơn giản hóa quy trình tiêm vắc xin;...

VIDEO LIÊN QUAN