Những nội dung đáng chú ý: Chính phủ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh; Tháo gỡ khó khăn cho các điểm nóng về dịch; Chủ tịch nước chúc mừng Olympic Tokyo; Chuẩn bị các phương án phục hồi sau đại dịch;...

VIDEO LIÊN QUAN