Những nội dung đáng chú ý: Cơ quan nội chính là thanh bảo kiếm sắc bén và là lá chắn vững chắc bảo vệ Tổ quốc; Một số xã, phường chống dịch còn sơ hở, chủ quan; Sửa đổi phụ lục chỉ tiêu thống kê phục vụ điều hành chính sách;...

VIDEO LIÊN QUAN