Những nội dung đáng chú ý: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Indonesia; Cần giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để ngăn chặn dịch; Bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân thành công rất tốt đẹp; Đảm bảo an sinh cho đoàn viên công đoàn trong dịch bệnh;...

VIDEO LIÊN QUAN