Những tin tức đáng chú ý: - Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản - Nhập dữ liệu tiêm chủng covid-19 vào dữ liệu quốc gia về dân cư - Khu di tích Mỹ Sơn mở của đóng khách trở lại

VIDEO LIÊN QUAN