Những tin tức đáng chú ý: - Sớm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khó khăn do dịch - Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 - Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

VIDEO LIÊN QUAN