Những nội dung đáng chú ý trong bản tin: Không khí dân chủ, trách nhiệm tại Đại hội Tăng cường hỗ trợ quốc tế để thích ứng với biến đổi khí hậu Ngày "thanh niên cùng hành động" chào mừng thành công Đại hội Đảng An ninh mạng là yếu tố then chốt trong chuyển đổi số Tập trung lấy nước xả ải đợt 2

VIDEO LIÊN QUAN