Các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Bình đang gấp rút triển khai các phương án ứng phó với lũ lớn, đặc biệt không để người dân thiếu lương thực và nước uống. Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, nước sông Gianh đã dâng cao trở lại, nước lũ đã gây ngập sâu và chia cắt giao thông ở nhiều xã. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đang gấp rút di dời dân và tài sản. Tại nhiều điểm, cano, xuồng máy đã được điều động để ứng phó kịp thời với mọi tình huống xấu.