Những nội dung đáng chú ý: Gia tăng nhiều thủ đoạn lừa đảo trên mạng; Xử lý các công trình xâm phạm Khu bảo tồn biển Phú Quốc; Khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2022; Người cha cùa 131 người con ở Gia Lai;...

VIDEO LIÊN QUAN