Bản tin có những thông tin đáng chú ý: Tổ chức bầu cử sớm cho cử tri làm nhiệm vụ trên biển; Tạm thời chưa kết thúc cách ly tập trung với người đủ điều kiện; Biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ lan rộng ở nhiều nước...

VIDEO LIÊN QUAN