Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình: Đề xuất gỡ bỏ phong tỏa Tp. Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, Hải Dương; Các trường tại Tp. Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn phòng chống dịch; Trên 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi; Thái lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng COVID-19

VIDEO LIÊN QUAN