Những thông tin đáng chú ý có trong bản tin: Đà Nẵng sẽ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên các trường hợp đến Đà Nẵng từ các địa phương có ca mắc COVID-19 tại cộng đồng; Quảng Ngãi ra tối hậu thư cho chủ đầu tư yêu cầu xử lý nhà máy rác Nghĩa Kỳ; Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Texas trước tình trạng mất điện và thiếu nước nghiêm trọng do băng tuyết phủ dày.

VIDEO LIÊN QUAN