Những tin tức đáng chú ý: Bước chuyển mình từ những nghị quyết hợp lòng dân; Ngày làm việc thứ 3 đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bộ trưởng thứ 10 trên thế giới qua đời vì covid-19;...

VIDEO LIÊN QUAN