Những nội dung đáng chú ý: 80 trường hợp liên quan tới công ty Thanh Nga âm tính với SARS-CoV-2; TP. Hồ Chí Minh hoàn thành đợt tiêm vắc xin thứ 5; Quân khu 9 sẵn sàng tiếp nhận và phân phối vắc xin cho Đồng bằng Sông Cửu Long; Công nhân ở lại Bình Dương được tiêm vắc xin, hỗ trợ tiền trọ.

VIDEO LIÊN QUAN