Sự thay đổi thói quen mua sắm và môi trường kinh doanh đã khiến nhiều thương hiệu thời trang nhanh phải đệ đơn phá sản mà Forever 21 chỉ là một trong số đó.

VIDEO LIÊN QUAN