Việc triển khai xây dựng thí điểm mô hình chợ thực phẩm an toàn tại chợ Bến Thành nằm trong dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020"...

VIDEO LIÊN QUAN