Những câu chuyện đi vận động xin tiền xây nhà đồng đội, dù trải qua hơn 16 năm nhưng đến nay Thiếu tướng Ba Ngay còn nhớ mồn một từng câu chuyện. Như chuyện ông đến thăm một chủ DN nước sơn ở tỉnh Cần Thơ đang bệnh nặng, nhưng sau đó ông xin tiền cất nhà cho đồng đội.