Một nguyên nhân chính có tác động then chốt dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công là bất cập trong cơ chế mua sắm, đấu thầu. Sau đại dịch COVID-19, sức chịu đựng và tâm lý của nhiều cán bộ y tế đã đến giới hạn, tâm lý sợ vướng, sợ sai đang tồn tại.

VIDEO LIÊN QUAN