Mất đất, mất rừng, dù rừng đã được giao cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và cả ban quản lý rừng thuộc nhà nước cùng quản lý, bảo vệ. Việc thiếu hụt nhân lực đang khiến cho nhiệm vụ giữ rừng, bảo vệ rừng trở nên khó khăn...

VIDEO LIÊN QUAN