Vẫn biết nhu cầu trở về quê của nhiều người dân là nhu cầu chính đáng thế nhưng việc quay lại thành phố để xin việc sau này cũng là việc đáng cân nhắc giữa đi hay ở. Bởi khó khăn trong việc đi lại giữa các địa phương đã khiến nhiều người lao động gặp khó khi trở lại TP. Hồ Chí Minh để làm việc. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại đang khát lao động cho các đơn hàng cuối năm.

VIDEO LIÊN QUAN